Wycieczka Młodzieży do Firmy Woodward Poland Sp. Z.O.O w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej

W dniu 13.11.2015 uczniowie klasy II Technikum kształcącego w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do Firmy Woodward. Dzięki ogromnej uprzejmości Zarządu była to już czwarta wizyta uczniów naszego zespołu w tej Firmie.
Firma Woodward Poland Sp. z o.o w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej działa od  czerwca 2010 roku,  zatrudniając obecnie 450 pracowników, w tym 50 kobiet. Produkcja w Zakładzie podzielona jest na dwa działy: I – elektroniczny, II –  wytwarzający konwertery wraz z szafami sterowniczymi dla wiatraków lądowych i wodnych.
Podczas wycieczki uczniowie mieli możliwość zapoznania się:

  • z historią Zakładu  – pierwszy zakład produkcyjny z inicjatywy Arnolda Woodwarda  powstał w 1870 roku w stanie Colorado w USA),
  • z misją i marką Przedsiębiorstwa –  w ramach której szczególnie podkreślono niezawodność, lojalność, wydajność, etyczność współpracy z kontrahentami, ciągłe doskonalenie podjętych rozwiązań,
  • z wielkością i zasadami  produkcji głównego asortymentu,
  • z liczbą największych kontrahentów,
  • z zasadami naboru pracowników,
  • z warunkami zatrudnienia pracowników,
  • z możliwościami rozwoju zawodowego pracowników oraz  stopniami  awansowania zatrudnionych inżynierów.

Szczególną ciekawostkę w Firmie stanowiła dla nas możliwość piętrowego składowania części i podzespołów różnej wagi i wielkości obsługiwana komputerowo oraz muzyka sygnalizująca koniec zmiany.

Dużym zaskoczeniem było również spotkanie z absolwentami naszej szkoły, tak miło opowiadających o warunkach pracy stworzonych przez  Pracodawcę oraz naszą szkołę.