Targi Edukacyjne w Gimnazjum Niepołomickim

W dniu 14 marca 2016 r. przedstawiciele Zespołu ds. Promocji w osobach:  Justyna Kuźma, Monika Maślaniec, Ewa Rogóż  wraz z przedstawicielami młodzieży szkolnej uczestniczyli w Targach Edukacyjnych  w Gimnazjum w Niepołomicach.

Każdy uczeń klasy trzeciej Gimnazjum  w Niepołomicach oraz przybyłego Gimnazjum w Staniątkach wraz z młodszymi kolegami miał okazję  szczegółowego zapoznania się z bogatą ofertą kształcenia nie tylko naszego zespołu ale również zgłoszonych innych placówek ponadgimnazjalnych z Krakowa, Wieliczki, Czernichowa.

W przypadku oferty kształcenia  Zespołu Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II  w Niepołomicach na rok szkolny 2016/2017 młodzież gimnazjalna szczególnie zainteresowana była:

– w Liceum  Ogólnokształcącym kształceniem  w klasie policyjnej oraz w oddziałach realizujących  przedmioty  w zakresie rozszerzonym: historia, język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski, matematyka, informatyka,

– w Technikum kształceniem w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista, technik hotelarstwa.

Pytania dodatkowe zazwyczaj dotyczyły  egzaminów maturalnych oraz potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w poszczególnych technikach.

GALERIA FLICKR

Ewa Rogóż, przewodniczący Zespołu ds. Promocji