Staże wakacyjne

zarabiaj w wakacje

Na podstawie złożonych dokumentów rekrutacyjnych i kryteriów zawartych w regulaminie Projektu, została opracowana lista rankingowa uczniów zakwalifikowanych na płatne staże wakacyjne w firmach

Liczba uczniów deklarujących chęć uczestnictwa w stażach wakacyjnych – 28 osób

Ilość miejsc dostępnych – 20

Proszę o kontakt wszystkie zapisane osoby w celu zebrania danych, określenia firm, ewentualnie złożenia rezygnacji z udziału w stażu.

Zbigniew Florczykiewicz