Znak Jakości Szkoły

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych według Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2019”