Ranking Perspektyw 2021

Miniony rok szkolny trudno porównać z którymkolwiek wcześniej. Nadzwyczajne okoliczności wstrząsnęły naszym życiem,  wyzwalając turbulencje także w szkołach. Nauka na odległość, która miała chwilowo, jak się wszyscy łudziliśmy, zastąpić tradycyjny model kształcenia okazała się niestety trwałym prowizorium.  Stąd duży niepokój towarzyszący publikacji corocznego rankingu Perspektyw. Przeprowadzane od 2005 roku egzaminy zewnętrzne (maturalne oraz zawodowe) są niezmiennie wyznacznikiem efektów pracy uczniów oraz ich szkół, stanowiąc jednocześnie materiał do pogłębionej analizy.

Tradycji stało się jednak zadość. W tegorocznym zestawieniu ogólnopolskim ponownie odnotowano obecność naszych szkół. Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II uzyskało 178 miejsce w Polsce oraz 30 miejsce w Małopolsce. Liceum Ogólnokształcące zajęło 103 pozycję w województwie.  Zajęte miejsca pozwoliły uhonorować Technikum tytułem Srebrnej Szkoły 2021 w rankingu głównym oraz Brązowej w Rankingu maturalnym 2021.

W tegorocznym rankingu uwzględniono dane pochodzące z 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników w całym kraju, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Tytuł Srebrnej Szkoły to sukces, który nie byłby możliwy bez wsparcia Gminy Niepołomice. Uczestnicząc w wielu projektach szkoła uzyskuje niezbędne środki do stałego rozwijania i modernizowania bazy cyfrowej. W tym celu konieczny jest nie tylko wkład własny organu prowadzącego, ale przede wszystkim długofalowa polityka ukierunkowana na rozwój szkoły zdolnej do odpowiedzi na galopujące wyzwania nowej epoki. Polityka oświatowa lokalnych władz zawsze z wielką troską traktowała kwestie wyrównywania szans edukacyjnych poprzez zapewnienie szerokiego dostępu do szkół na wszystkich etapach kształcenia.

Cieszymy się, że w tym bardzo trudnym roku udało się nawiązać do sukcesów z lat ubiegłych i utrzymać nasz szkołę w największym polskim zestawieniu szkół średnich. Jako, że byliśmy już w przeszłości kilkakrotnie nagradzani tytułem Złotej Szkoły, pozostaje pewien niedosyt. Potraktujemy go jednak wyłącznie jako czynnik mobilizacji przed nowymi wyzwaniami, których z pewnością w tym roku szkolnym nie zabraknie.

Wacław Sternal

Zespół Szkół

im. Ojca Świętego Jana Pawła II

W Niepołomicach