Ranking Perspektyw 2021

Miniony rok szkolny trudno porównać z którymkolwiek wcześniej. Nadzwyczajne okoliczności wstrząsnęły naszym życiem,  wyzwalając turbulencje także w szkołach. Nauka na odległość, która miała chwilowo, jak się wszyscy łudziliśmy, zastąpić tradycyjny model kształcenia okazała się niestety trwałym prowizorium.  Stąd duży niepokój towarzyszący publikacji corocznego rankingu Perspektyw. Przeprowadzane od 2005 roku egzaminy zewnętrzne (maturalne oraz zawodowe) są[…]

Złota Szkoła 2017

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum w Zespole Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”