Ranking Perspektyw 2021

Miniony rok szkolny trudno porównać z którymkolwiek wcześniej. Nadzwyczajne okoliczności wstrząsnęły naszym życiem,  wyzwalając turbulencje także w szkołach. Nauka na odległość, która miała chwilowo, jak się wszyscy łudziliśmy, zastąpić tradycyjny model kształcenia okazała się niestety trwałym prowizorium.  Stąd duży niepokój towarzyszący publikacji corocznego rankingu Perspektyw. Przeprowadzane od 2005 roku egzaminy zewnętrzne (maturalne oraz zawodowe) są[…]

Wycieczka do Warszawy do firmy ATMAN

Wycieczka do Warszawy do firmy ATMAN największy w Polsce operator centrum danych i punkt wymiany ruchu. Atman to marka handlowa polskiej spółki giełdowej ATM S.A. (na GPW od 2004 r.), świadczącej usługi o krytycznym znaczeniu dla dużych i małych firm z wielu sektorów gospodarki. Z sukcesem zaspokajamy rosnące potrzeby komunikacyjne przedsiębiorstw z obszaru outsourcingu IT.