Kwalifikacja INF.02.

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych jest doskonałą merytorycznie odpowiedzią na wprowadzenie nowej podstawy programowej. Uczniowie poznają tu rodzaje i topologie sieci oraz protokoły sieciowe (zarówno komunikacji, jak i warstwy aplikacji). Podczas zajęć dowiedzą się, jak konfigurować liczne urządzenia sieciowe, w tym przełączniki, koncentratory, karty sieciowe, routery i modemy. Nie do przecenienia są zawarte wiadomości z zakresu projektowania i samodzielnej budowy sieci komputerowej. Natomiast praktyczne informacje dotyczące zarządzania systemami operacyjnymi(Windows, Linux) pozwolą na zdobycie kompetencji administratora sieci.

Nasi nauczyciele uczą z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami w świecie współczesnej informatyki. Według nowych przepisów, aby otrzymać dyplom w zawodzie technik informatyk, należy zdać szereg egzaminów potwierdzających kolejne kwalifikacje w zawodzie. Wiedza utrwalona pomoże zdać egzamin i zyskać wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej pracy.

Zawód którego uczysz się w naszej szkole jest zgodny z nową podstawą programową kształcenia zawodowego. Zebrano w nim wszystkie najważniejsze wiadomości, pozwalające poznać zasady działania podzespołów systemu komputerowego. Wiedza zdobyta  pozwoli uczniom samodzielnie montować i rozbudowywać komputer osobisty, instalować i optymalizować wybrany system operacyjny oraz odpowiednio konfigurować wszelkie urządzenia peryferyjne. Nauczy się  także praktycznych informacji na temat tworzenia kosztorysów napraw i przeglądów czy sposobów odzyskiwania danych.