Kwalifikacja EE.09

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych jest doskonałą odpowiedzią na wprowadzenie nowej podstawy programowej. Uczniowie poznają tu jeżyki programowania takie jak C++, C#, Javascript. Podczas zajęć dowiedzą się, jak prawidłowo pisać kod, rozwiązywać algorytmy. Nie do przecenienia są zawarte wiadomości z zakresu administrowania bazami danych. Natomiast praktyczne informacje dotyczące zarządzania bazami danych(MySQL, MariaDB) pozwolą na zdobycie kompetencji programisty.

Nasi nauczyciele uczą z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami w świecie współczesnej informatyki. Według nowych przepisów, aby otrzymać dyplom w zawodzie technik informatyk, należy zdać szereg egzaminów potwierdzających kolejne kwalifikacje w zawodzie. Wiedza utrwalona pomoże zdać egzamin i zyskać wiedzę praktyczną, przydatną w przyszłej pracy.