Plan Nauczania

Plan nauczania dla klas pierwszych zgodnie z nową podstawą programową:

Przedmiot
Liczba godzin
Kształcenie zawodowe teoretyczne
Systemy operacyjne 144
Urządzenia techniki komputerowej 96
Sieci komputerowe 96
Witryny i aplikacje internetowe 128
Systemy baz danych 64
Działalność gospodarcza w branży informatyczne 32
Język angielski zawodowy 32
Kształcenie zawodowe praktyczne
Diagnostyka i naprawa urządzeń komputerowych 144
Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi 80
Projektowanie lokalnych sieci komputerowych 96
Administracja bazami danych 128
Programowanie aplikacji internetowych 144
Praktyka zawodowa 4 tygodnie